Et bæredygtigt hjem bør have fokus på bæredygtig anvendelse af biocider

Der har i efterhånden mange år været fokus på bæredygtighed og med god grund, hvis vi ønsker at give en sund planet videre til de kommende generationer. Derfor bør vi også tænke bæredygtighed ind i vores hverdag og sørge for at vælge mere miljøvenlige løsninger, når vi renoverer eller rengør vores hjem.

Vi bruger ofte biocidholdige produkter hvad enten vi lakerer vores gulve, maler, limer eller anvender svampedræbende desinfektionsmiddel på vores badeværelse. Biocider bruges til at beskytte overflader for bakterier, svampe, mug, alger og meget andet. Vi bruger blandt andet biocidprodukterne for at forebygge råd, lugtgener og fysiske skader på materialer eller begrænse spredning af bakterier. Biocider har fået øgenavnet hverdagsgifte, fordi de bruges til mange af hverdagens gøremål i hjemmet. 

Biocidprodukter er underlagt love og regler

Det er vigtigt, at biocidprodukter ikke udgør en uacceptabel risiko for mennesker, dyr og miljøet. Derfor skal Miljøstyrelsen godkende produkterne, før de overhovedet må sælges. Desuden er biocidområdet reguleret af EU i biocidforordningen af tre vigtige grunde. Forordningen skal sikre at biocidproduktet ikke er skadeligt for de personer, der skal anvende det. Det må ikke være skadeligt for miljøet og så skal det være effektivt til den konkrete brug.

Hvis du sælger, importerer eller producerer biocidholdige produkter, og du er i tvivl om de love og regler, dine produkter er underlagt, så kan Altox a/s rådgive og hjælpe dig.

Vi har alle et ansvar – producent, importør, sælger såvel som forbruger

Sælger eller importerer du et biocidprodukt, har du det fulde ansvar for at få det godkendt. Anvender du biocidprodukter i din virksomhed, skal du sikre at produktet er lovligt. Som forbruger har du også ansvar for at sikre dig, at produktet er lovligt.

Hvis det er absolut nødvendigt for dig at anvende et biocidholdigt produkt, er der en række forhold, det er vigtigt at være opmærksom på. Det er vigtigt at læse etiketten omhyggeligt, før du bruger produktet i dit hjem. Der står nemlig mange gode og brugbare informationer om produktet på etiketten. Det er alt lige fra instruktioner om brugen til de korrekte mængdeforhold.

Det er ikke nogen hemmelighed, at biocidholdige produkter kan være skadelige for mennesker og miljø, hvis det ikke behandles korrekt. Derfor skal du være opmærksom på, hvordan emballagen skal bortskaffes efter brug, hvilket også står på etiketten.

Det er vigtigt at du ikke bruger produktet til andet end det, som det er beregnet til. For eksempel må du ikke bruge kemiske produkter, der ikke er godkendt som biocider, til at fjerne skimmel og mug på fliser eller andre overflader. Det kan være skadeligt for miljøet, hvis biocider, der ikke er godkendt, hældes direkte ud i naturen.

Bæredygtig brug af biocider

Hvis det overhovedet er muligt, bør du som forbruger vælge produkter, der ikke er biocidholdige. Bæredygtig brug af biocider handler om udelukkende at anvende biociderne, der hvor det er absolut nødvendigt og altid at bruge det med omtanke. Anvendelsen af biocider skal så vidt muligt enten forbygges, erstattes af alternativer eller mindre belastende biocider. Køb eksempelvis desinfektionsmidler i emballager, der kun frigiver en dosis ad gangen, så du undgår overdosering. Vælg EU-miljømærkede eller svanemærkede rengøringsmidler.